14500 Brookhurst St. Westminster, CA 92683
(Corner of Brookhurst & Harzard)     |   Map
Tel: 714-418-1600
Từ Chúa Nhật đến thứ Năm: 9am- 9pm
Thứ Sáu và thứ Bẩy : 9am đến 1am ( ngày sau)


 

MENU:

Honor presented our 28 Udon Soup Hân hạnh giới thiệu các loại Bánh Canh:

22. Trường Thọ
22B. Thượng Hoàng
22C. Hoàng Hậu
23. Cua Canada
24. Gia Đình Hạnh Phúc
25. Phu Thê
26. Uyên Ương
27. Thục Nữ
27B. Quân Tử
28. Hoàng Gia

     
   

Bánh Canh QUÊ EM & QUÊ ANH (Royal Vietnamese Udon House)